اطلاعات
مدير عامل / manager
آرشیو عکسهای یادگاری مهندسین
همکاران ما از ابتدا تاکنون
واحد کوپا آرمه
پروژه های اجرا شده
معماری و معماران
کارآموزان کوپاساز شمال

گروه های مطالب
پند و اندرز بزرگان
مدیران موفق و برندهای موفق
پیام های بازرگانی صنعت ساختمان sms
عکاسی معماری
معماری و معماران
معرفی معماران
مدیریت کسب و کار (DBA)
معماری ایرانی
کتاب های معماری
معماری و محوطه سازی
دکوراسیون داخلی
آثار باستاني و مناظر مازندران
اخبار استان و کشور
تازه های تکنولوژی و اخبار مهندسي
استاندارهای فنی و مهندسی
کتاب های مديريت پروژه و ساخت و مهندسي عمران
مجلات مديريت پروژه و ساخت و مهندسي عمران
مقالات مربوط به مديريت پروژه و ساخت و مهندسي عمران
پروژه های اجرا شده
کوپاساز شمال - حامی شطرنج نکا
معرفي استادکاران و صنایع مربوط به ساختمان
معرفي دفاتر مهندسين ساري
انبوه سازان مسكن مازندران

پیوند ها
كانون مهندسين ساري
سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان مازندران
برق منطقه اي مازندران
استانداري مازندران
پايگاه جامع اطلاعات و فروش كتاب ايران
انتشارات كيان رايانه
موسسه مدیریت پروژه آریانا
بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران - بتسا
اداره کل هواشناسی استان مازندران
مرکز عمران ایران
نظام فنی و اجرایی کشور
روستای زیبای آتنی /ساری/ مازندران
کانون مهندسین قائمشهر
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران
سامانه تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرائی
معمارشیتکت
گروه معماری ساینار
باشگاه رفاهی مهندسین کشور
3d پنل

به طور ي ساختمان ه اي پيش ساخته ،يکي از آخ رين محصولات ومتد ه اي ايجاد وگسترش واحدهاي مسکو ني است ک ه مي تواند جوابگ وي اح تياجات م ديريت بر اي ايجاد توازن در ازديادجمعيت و سکني، همراه باامکانات رفاهي باشد. 3D سيستمپانل براساس ايده ه ايي ازق بي ل ساختار پوش شي،دوام، ع ايق بودن دربرابر ح ريق ، صوت و رطوبت داخ لي،دستيابي به فض اي م في د بي شتر،بهينه سا زي انرژي،مقاومت دربرابر نيروي جان بي باد وزلزله،مورد طرا حي قرار گرفته است، اين سيستم در واقع يک روش نيمه پيش ساخته سبک جهت ساخت سازه هاي بتن آرمه است. 3 پانل مي باشد که شامل پ لي است ايرن، D اين مقاله جهت معر في سيستم ساخت وساز ديوارهاي تقويت کننده ي بت ني پا نل سق في وک في اس ت. اين سيستم جهت استفاده از وهمچنين پانل ه اي سق في وکف ي تست شده none load Bearing و Load Bearing ديوارهاي 3دپواانلژ هيک هراوش کم هزينه وقابل اجرا براي سازه هاي بتني مي باشد.

 

برای دانلود مقاله کلیک کنید
 


 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کوپاساز شمال میباشد .

طراحی توسط : w3school.ir